Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

1012 9c8c 390

May 25 2018

3923 7eda 390
Reposted fromslid0 slid0
4132 465d 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
4679 21de 390
Reposted fromtotal1ty total1ty
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

May 21 2018

8955 4cd7 390
Play fullscreen

Morphine - Good

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
5814 be12 390

May 20 2018

8137 d607 390
Reposted fromfungi fungi viakajakkowalik kajakkowalik
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
7475 0906 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
3394 1682 390
Reposted fromTigerEnte TigerEnte viaoll oll
0276 8dee 390
Reposted fromqb qb viacats cats
elo.muszę się z czegoś zwierzyć, tak zwyczajnie. Znalazłam drugą połowę swojej duszy, bez której moje 24letnie życie było, kurwa, niczym. Czasami myślę, że to żart, nie wiem, sen może. Ale nie, jest tutaj. Przez tę zupę przwinęło się morze łez, żalu i gówna. Nie żałuję. Jeśli to wszystko doprowadziło mn ie do tego co jest teraz... To znaczy, że jest wszystko dobrze. I wszystko było dobre.
— us
Reposted fromaviee aviee
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

May 19 2018

7956 e218 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl