Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

Kocha się tego komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator "Purezento"
8752 0a32 390

June 15 2019

Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
4312 975b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
4313 205e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
9583 9bf8 390
Reposted fromsosna sosna viaeyot eyot
0857 c93b 390
Reposted fromtfu tfu viaeyot eyot
4175 3736 390
Reposted fromzciach zciach viaToshi Toshi
8266 d307 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaToshi Toshi
2254 1217 390
Reposted fromsoftboi softboi viaToshi Toshi
Często sobie wyobrażam że jesteś obok 
— Mononok
Reposted frommononok mononok

June 10 2019

4650 de76 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakitsunesoba kitsunesoba
6796 9190 390
Reposted frombisia bisia viapoolun poolun

June 08 2019

0478 260d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaviee aviee
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viagrarzynka grarzynka
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności. To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.

I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej. Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
     
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
7621 00fa 390
Reposted fromFlau Flau viamyego myego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl