Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viamyfuckingreality myfuckingreality

March 23 2018

Podobno nie mam serca, więc dlaczego ono tak boli wciąż i wciąż?
— dobby
Reposted fromdobby dobby

March 19 2018

Ledwo na nogach się trzymam. Choć jak świnia trzeźwy jestem. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viaMaryiczary Maryiczary
2192 c90c 390
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamyego myego
0904 6ce1 390
Reposted frompiehus piehus viamyego myego

March 18 2018

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viapoppyseed poppyseed
5622 7b93 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakotfica kotfica

March 17 2018

Złość była po prostu fasadą lęku. Jakże często złość jest tylko maską. Bo złość nie kojarzy się ze słabością, a strach już bardziej. Czyli strach wymaga odwagi?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
6257 9f05 390
Reposted frommerkaba merkaba viakanadinol kanadinol
4889 e460 390
Reposted fromtojika4 tojika4 via1901 1901
3787 39ed 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viabylejaka bylejaka

March 16 2018

Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
3092 2346 390
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viapastelowe pastelowe

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - Studnia życzeń

March 11 2018

8336 941d 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaEllaElla EllaElla
3280 2d58 390
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viapanpancerny panpancerny
8951 b3d8 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viadobby dobby
3094 9298 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl