Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

0877 1fe6 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoll oll
Kiedy w głębokiej jaskini odkrywa się nową komorę, trzeba się przecisnąć przez przewężenie. Pierwszy przeciska się najchudszy w zespole, u nas to Jarek. I o atrakcyjności odkrycia świadczy stopień wulgarności jego wypowiedzi. Jedna "k..." z intonacją opadającą oznacza, że nic nie ma. A jeśli krzyczał entuzjastycznie "Ja pierdolę, ja jebię, ożeż kurwa!", to wiadomo, że odkrył dużą salę z pięknymi naciekami. Nie musi jej opisywać w szczegółach, od razu ją widzę.
— Wojciech Kuczok, "Przeklinać trzeba umieć", Newsweek 26/14
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer

February 19 2019

0740 f573 390
from tumblr user juicetrump
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
Trochę za późno na matematykę. Z resztą podstawy znam. Zero razy nieważne-jak-bardzo-starasz-się równa się zero. Nie były mi potrzebne funkcje do tej pory, a z powyższym równaniem na ustach budzę się od lat.
0823 3441
2008 rok.
Zastanawiam się co poszło nie tak. Zastanawiałem się wiele razy. Mam problem z pogodzeniem się z pewnymi sprawami, jednocześnie wykazując, przyznam nieskromnie, niesamowite zdolności adaptacyjne. Tylko że.. mam już trochę dość się starać walczyć i podnosić, albo pchać ryjem jak dzik błoto, w które znów mi ryj wpadł. "Trze'a było zostać dresiarzem"? Patusem, nieczułym, oportunistycznym warzywem przyjemnie gotującym się na garnuszku Państwa z zasiłkiem, Karyną, z priorytetami godnymi Trevora Philipsa (chociaż tej beztroski to mu zazdroszczę). Eat, shit, die? Nie-e. Dzięki godności i przez godność jestem, tu gdzie jestem. Dzięki sobie i przez siebie jestem tu, gdzie jestem. Nie nauczyłem się nigdy o co do cholery chodzi z tymi funkcjami w matematyce i nie nauczyłem się w porę zdrowego egoizmu. Żałuję, tak jak wielu rzeczy, na które nie ma tutaj teraz miejsca ani za bardzo słów; bo właśnie skończyłem 28 lat i jeśli czegoś jestem pewien.. to jestem pewien że już brak mi słów.
To nic złego dotknąć dna od tego zawsze można się odbić i iść dalej. Gorzej jak rozpadasz się na kawałki. Każdy ucieka w innym kierunku i nawet nie wiadomo gdzie zacząć szukać...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 18 2019

0084 3443 390
Reposted fromsoviolently soviolently viamyego myego

February 17 2019

9364 0432 390
Reposted fromsober sober
9436 b104 390
Reposted fromMullMan MullMan

February 16 2019

8728 fd90 390
Reposted fromtichga tichga viagaf gaf
9248 059e 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viasober sober

February 15 2019

Reposted fromDennkost Dennkost viasober sober
5349 17ed 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
7739 d3d8 390
Reposted fromwooles wooles viasober sober
8004 51fc 390
rules
Reposted fromEmisja Emisja viasober sober
8820 6eca 390
Reposted fromsober sober
8114 f628 390
Reposted frompunisher punisher
8383 126e 390
Reposted frompenispenispenislol penispenispenislol
8449 cb56 390
:(
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl