Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

5340 e93f 390
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
4189 2dfe 390
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis

August 18 2017

2609 8c95 390
Karygodne Krakoskie Memy
Reposted fromtfu tfu via1901 1901
4471 70ad 390
Reposted fromgket gket viaLunarLite LunarLite
0976 729f 390
windows task manager
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaLunarLite LunarLite
7440 9c14 390
Reposted fromeyelyn eyelyn viaLunarLite LunarLite
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viawarkocz warkocz
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viawarkocz warkocz

August 09 2017

4851 8f62 390

lazerfight:

do you like hurting other people?

Reposted fromKnoeggi Knoeggi
7634 1bcb 390

calvin-reads-problem-sleuth:

scholarc:

the notes are broken 😂

Reblogging partly for awesome computer shortcuts, and partly because I wish to once again take part in a Post That Broke The Notes. 

Reposted fromcandycoatedoom candycoatedoom

August 06 2017

3988 1d77 390

The moment where I regret teaching her how to play

Reposted fromSanthe Santhe vianezavisan nezavisan
1961 94fc 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel vianezavisan nezavisan
1806 e053 390
Reposted fromkeik keik vianikotyna nikotyna
5823 c5ce 390
Reposted fromdzony dzony vianikotyna nikotyna

August 04 2017

9328 bcc4 390
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl