Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

Pragnę więc tylko dodać że nagroda była zwolniona od podatku, także można się śmiało uśmiechać częściej, tymbardziej że terminu przydatności również nie posiada ;)

June 18 2017

1569 b0b2 390
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
2917 3e87 390
Reposted fromohwhat ohwhat viaoll oll
1397 d830 390
Reposted fromzrazik zrazik viaoll oll
2848 28c4 390
Reposted fromfelicka felicka
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamrsciastko mrsciastko

June 17 2017

0375 19e1 390
Reposted fromoutline outline viawecouldbeclose wecouldbeclose
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Pyta mnie w pracy kolega - przerwa na fajkę, pięć minut na pierdolenie o wszystkim - czemu Ty nie masz prawka?

Pyta z pogardą i ciekawością młodego zajaranego wyścigami i futbolem.
Widzisz - odpowiadam - mieszkam sam, mimo że w związku, mimo że bilety na dojazd "z" i "do" pracy kosztują mnie sporo, nie czuję potrzeby. Ty też nie masz rodziny, mam na myśli, najbliższej, żony.. dziecka. A wozisz się za 20 tysięcy rocznie plus "losowe zdarzenia." Czujesz się z tym może pewniej, ale czy dobrze?

Ściągnął ostatniego bucha i pokiwał głową. Dobrze jest konsumować rozsądnie, myślę że właśnie zrozumiał.
Congrats! You have won the "my first tattoo" competition. Right after i leave hospital. Don't care who is the owner of this pic, it will be on my body.

There is also no prize.. so all i can do is say "thanks!"
 
(if it is not enough i will send You a bottle of good wine/beer/juice) if You want ;)
2445 a458 390
Reposted frompiehus piehus viaczoo czoo
Jebnięta!
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viavogel vogel
2769 e481 390
Reposted fromarumhc arumhc
8048 fa91 390
Reposted fromhenri henri viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

idzie na burzę, idzie na deszcz
Reposted fromstarl1ght starl1ght
1386 8b18 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszramski szramski
0601 921e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoirceur noirceur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl