Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

5529 aca4 390
Reposted fromoll oll

July 21 2017

Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianezavisan nezavisan

July 19 2017

7422 a610 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatwice twice

July 16 2017

9262 54a8 390
Reposted fromewaryst ewaryst vianoisetales noisetales
8130 7bdc 390
Reposted frompapaj papaj viawarkocz warkocz

July 14 2017

3529 86c1 390
Poznań

July 13 2017

Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadotknij dotknij

July 12 2017

0411 535c 390
Reposted fromsarazation sarazation viaSilvanus Silvanus
8295 e893 390

mary-yanko:

God’s Dropbeat series

Reposted fromspookystyx spookystyx viaSilvanus Silvanus
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park

July 11 2017

3229 015e 390
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets

July 10 2017

3424 6302 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viacarlandlouise carlandlouise
4759 e1c6 390
Reposted fromamatore amatore viawarkocz warkocz
7093 5431 390
Reposted frommetadon metadon viawarkocz warkocz
7839 5935 390
Reposted fromraksha raksha viawarkocz warkocz
6159 f37f 390
Reposted fromdusix dusix viamyszkaminnie myszkaminnie

July 06 2017

6648 e7cc 390
Reposted frombeer beer viathemightymindfuck themightymindfuck

July 05 2017

Reposted fromdoener doener viamruugaa mruugaa

July 03 2017

2864 de6f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl