Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

8149 3ffa 390
Reposted fromsohryu sohryu viamichalkoziol michalkoziol
0044 fdea 390
Reposted fromtichga tichga viamalborghetto malborghetto
7781 50db 390
Reposted fromakanes akanes vianoisetales noisetales
9092 e3b9 390
Reposted fromrenirene renirene vianoisetales noisetales

August 05 2018

Do zobaczenia na szlaku!

August 03 2018

5442 a846 390
Reposted fromqb qb viagrarzynka grarzynka
6303 ab61 390
Reposted fromgrarzynka grarzynka
Reposted fromDennkost Dennkost
6690 5a96 390

August 02 2018

Play fullscreen
G-Eazy
I Mean It
These Things Happen
(2014)
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viatwiggylaw twiggylaw
Reposted fromfelicka felicka vianokturnal nokturnal
Reposted frommicrowalrus microwalrus viacats cats
7157 ca30 390
"Bezsenne noce, senne dnie."

Byle do zimy.
Będzie można normalnie być uschniętym badylem pośród innych uschniętych badyli, grymas na twarzy schowa się za szalikiem. Picie wódki o 18 będzie można uzasadnić potrzebą rozgrzania się. Przeciąg w sercu zginie w porywach zimnego wiatru i mniej będzie odczuwalny, oby wcale.
Reposted bynezavisanblacksadcatiammistakepersona-non-gratathedayaftertomorrowgonnabebetterpoczekalniaduszgive--me--loveMonia94strzepygoodteaeternaljourneylsk87l
7143 5ca8 390
4321 2451 390
Reposted fromnyaako nyaako viapoolun poolun
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viapoolun poolun
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapredictableannie predictableannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl