Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

1687 cbf6 390
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

September 17 2018

for future reference, just in case
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakotfica kotfica
Sponsored post

September 16 2018

Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią mówić o swoich miłościach, ale to wcale nie znaczy, że nie kochają.
— Janusz Leon Wiśniewski "Bikini"
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viasmokingtime smokingtime
9298 d246 390
4718 eb52 390
Reposted frompastelowe pastelowe viasmokingtime smokingtime
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
2833 4b4f 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialaj laj

September 13 2018

Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
— 12 prawo Murphy'ego
Reposted bysmokingtimemyegodum-spiro-sperokunegundarudosciinspirationsramoneskaollsmallerlexxieuniquefoodforsoulniedoopisaniajestpieknieblackheartgirlbluejaneonmelancholyhillpyotrusblacksadcatinto-blackpatrzpodnoginieobecnoscblonde-troubellejakmidzisiajzle
2060 beae
2058 ea48
#403E4F #FEC3BC #5A4D62 #726477 #807684 #818390 #9B9BA3 #BCA2A3 #CB9C9E #FEC6A1 #FEA88E #B7ACB9 #6B88AB
Reposted bymarciix marciix
"Jeśli chce - znajdzie sposób.
Jeśli nie chce - znajdzie powód."
Reposted bymyegodum-spiro-spero
Chciałbym Cię nienawidzić. Chcę Cię nienawidzić. Próbuję Cię nienawidzić. Byłoby o wiele łatwiej, gdybym Cię nienawidził. Czasami myślę, że Cię nienawidzę, a potem Cię spotykam i..
— Miasto Kości
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog
Reposted bynastypsychotic nastypsychotic

August 20 2018

9791 d0d7 390
Reposted fromu-dit u-dit
0470 54b4 390
Reposted fromPoranny Poranny

August 17 2018

9105 32e6 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaserplesniowy serplesniowy

August 16 2018

4116 6f03 390
Reposted fromtfu tfu viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
4099 819d 390
Reposted fromtfu tfu viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...